БОГД БАНКНЫ ИРГЭД БОЛОН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРОВ

Богд банкны эрхэм харилцагч та бүхэнд 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Богд банкны иргэд болон байгууллагын харилцагчид зориулсан дараах хугацаатай хадгаламжийн дансны хүүнд өөрчлөлт орсон тухай мэдээлж байна. Уг хугацаанаас өмнө нээгдсэн хугацаатай хадгаламжийн хүүнд өөрчлөлт орохгүй бөгөөд 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш шинээр нээлгэж байгаа болон хадгаламжийн хугацаа нь дууссан сунгалт хийлгэх харилцагчдад уг шинэчлэсэн хүүний нөхцөл хамаарна.

 

Хүүний нөхцөлд өөрчлөлт орсон хугацаатай хадгаламжийн төрөл:

  1. Иргэний Хугацаатай хадгаламж. Дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу
  2. Байгууллагын Хугацаатай хадгаламж. Дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу
  3. Иргэний Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж. Дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу

 

БОГД Банкийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа.
Шинэ мэдээ