Гадаад төлбөр тооцоо хийх харилцагчийн анхааралд

БНХАУ-н Үндэсний намрын баярын амралт нь 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны хугацаанд тохиож буйтай холбогдуулан БНХАУ-н банкнууд амрах тул Хятад руу шилжүүлсэн гүйлгээ 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хүлээн авагчид шилжиж орохыг анхаарна уу.

Богд Банкийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа. 
Шинэ мэдээ