Eiffel tower
Та өдөр тутмынхаа хэрэглээнд нийцүүлэн багцын цогц шийдэл болох Master & Prime багцаас сонголтоо хийгээрэй.

Давуу талууд
 • Монголд анх удаа, шинэ бүтээгдэхүүн
 • Картын жилийн хураамжгүй
 • Бүх банкны АТМ шимтгэлгүй
 • Онлайн гүйлгээ шимтгэлгүй
 • Данс хөтөлсний шимтгэлгүй
 • Банк хоорондын гүйлгээ шимтгэлгүй
 • Хэрэглэхэд хялбар
 • Хүссэн газраасаа бүртгүүлэх боломжтой
 • 24/7 ашиглах боломжтой
 • Өөрийн санхүүгээ хянах боломжтой
 • Даатгалын хөнгөлөлттэй
 • B-Point хөтөлбөрт холбох боломжтой
 • Хамтран ажиллагч байгууллагуудын хөнгөлөлттэй

Ерөнхий нөхцөл

 

1 БАГЦЫН ТӨРӨЛ Master багц Prime багц
2 Дансны доод үлдэгдэл 20,000 төгрөг 50,000 төгрөг
3 Данс хөтөлсний шимтгэлээс чөлөөлөх дансны тоо 1 данс 3 данс
4 Өөрийн данс хоорондын гүйлгээний шимтгэлээс чөлөөлөх эрхийн тоо  (сарын) Хязгааргүй
5 Банк доторх гүйлгээний шимтгэлээс чөлөөлөх эрхийн тоо (сарын) Хязгааргүй
6 Банк хоорондын гүйлгээний шимтгэлээс чөлөөлөх эрхийн тоо (сарын) 10 удаа 30 удаа
7 Богд банкны ATM-с зарлага гаргах шимтгэлээс чөлөөлөх эрхийн тоо (сарын) 10 удаа Хязгааргүй
8 Бусад банкуудын ATM-с зарлага гаргах шимтгэлээс чөлөөлөх эрхийн тоо (сарын) 5 удаа 10 удаа
9 Эхний нэг жилийн хураамжаас чөлөөлөх. Үүнд:·                  Шинээр захиалах·                  Дахин захиалах “Энгийн” төрлийн дебит карт; “Энгийн болон Алтан” төрлийн дебит карт;
10 Сарын хураамж 0 төгрөг*  *Нөхцөл: Харилцах, хадгаламжийн дансны сүүлийн сарын дундаж үлдэгдэл  3 сая төгрөгөөс дээшБусад тохиолдолд сар бүр 3,000 төгрөг 0 төгрөг* *Нөхцөл: Харилцах, хадгаламжийн дансны сүүлийн сарын дундаж үлдэгдэл  10 сая төгрөгөөс дээшБусад тохиолдолд сар бүр 10,000 төгрөг
11 Багц бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд бүртгүүлснээс хойш 3 сарын дотор багц үйлчилгээг цуцлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд банкинд төлөх хураамжийн хэмжээ 6,000 төгрөг 20,000 төгрөг 

Харилцагч та Богд банкны салбар дээр хүрэлцэн ирж Багц бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.


Санал болгох бүтээгдэхүүн