Eiffel tower
Өсвөр үеийнхэнд зориулсан, хувийн санхүүгээ удирдах боломжтой Хүүхдийн ₮ картыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • 10-14 нас хүртэл хамтран эзэмшигчтэй,14-18 насны өсвөр үеийнхэн бие даан эзэмших боломжтой
  • Өсвөр насныхан бие даан санхүүгээ удирдаж, санхүүгийн зохистой хэрэглээнд суралцах
  • Эцэг эх нь хүүхдийнхээ картын гүйлгээнд хяналт тавих, гүйлгээний лимитийг тогтоох боломжтой
  • Бэлэн мөнгөний эрсдэлгүйгээр төлбөр, тооцоо хийх
  • Жилийн хураамжгүй


Үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Нөхцөл
Элсэлтийн хураамж 5,000 MNT
Жилийн хураамж Хураамжгүй
Дахин захиалах хураамж 5,000 MNT
Дансны доод үлдэгдэл 1,000 MNT
Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ 100 MNT
АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 200,000 MNT
ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 1,000,000 MNT
Бэлэн мөнгө авах Богд банкны АТМ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 300 MNT
Бусад банкны АТМ 500 MNT
Үлдэгдэл шалгах Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ Шимтгэлгүй
Богд банкны АТМ/Баримтаар/ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 100 MNT
Бусад банкны АТМ 100 MNT
  • *Гэрээт банкууд: ХХБ, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Кредит банк.

 

Монгол Улсын Их Хурлаас Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсантай холбоотойгоор уг хуульд заасны дагуу цар тахлын үед банкны харилцах дансны үлдэгдэлд хүү тооцохгүй гэсэн заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагын дагуу Богд банкны бүх харилцах дансны үлдэгдэлд 2021 оны 06 сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хүү тооцохгүй болохыг мэдэгдэж байна. 


Бүрдүүлэх материал
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
  • 10-14 настай хүүхэд бол Хамтран эзэмшигчийн цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт;

Санал болгох бүтээгдэхүүн