АУДИТЫН ХОРОО:
Э.Бямбажав /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/  Хорооны дарга
Л.Болдхуяг /ТУЗ-ийн дарга/ Хорооны гишүүн
Д.Моломжамц /ТУЗ-ийн гишүүн/ Хорооны гишүүн
Ж.Нарантуяа /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/ Хорооны гишүүн
Рожер Томас Моеэс /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ Хорооны гишүүн

 

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ҮНЭЛГЭЭ УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО
Ж.Нарантуяа /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/  Хорооны дарга
Жан Торстен /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/ Хорооны гишүүн
Л.Болдхуяг /ТУЗ-ийн дарга/ Хорооны гишүүн

 

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО: 
 Э.Бямбажав /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/                     Хорооны дарга
Л.Болдхуяг /ТУЗ-ийн дарга/ Хорооны гишүүн
Г.Саруул /ТУЗ-ийн гишүүн/ Хорооны гишүүн
Д.Моломжамц /ТУЗ-ийн гишүүн/ Хорооны гишүүн
Ж.Нарантуяа /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/ Хорооны гишүүн