Хөрөнгө оруулагчид
Бодь капитал ХХК - 73.06%

Бодь Капитал ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч (2021.01.11-ны байдлаар)

Хуулийн этгээдийн нэр Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны төрөл Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр Тухайн хуулийн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшсэн хувьцааны хувь хэмжээ
1 Бодь капитал ХХК Гадаад худалдаа, бизнесийн зөвлөгөө Л.Болд 73,65%
Л.Болдхуяг 26,35%

Богд Капитал Инвестмент ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч (2021.01.11-ны байдлаар)

Хуулийн этгээдийн нэр Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны төрөл Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр Тухайн хуулийн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшсэн хувьцааны хувь хэмжээ
1 Богд капитал инвестмент ХХК Гадаад худалдаа, бизнесийн зөвлөгөө Л.Болдхуяг 51%
П.Ганбаатар 49%

Олон нийт - 20% (2021.01.11-ны байдлаар)