Eiffel tower
Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААН-ын үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар олгоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ВАЛЮТ ХУГАЦАА ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ ЗЭЭЛ ОЛГОЛТЫН ШИМТГЭЛ /1 УДАА/ ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
1.0 тэрбум төгрөг хүртэл MNT 24 сар хүртэл Жилийн: 11.0% 1.0% 10,000₮

Тавигдах шаардлага
 • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн, эсвэл нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн байх;
 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 12 сараас доошгүй хугацаанд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
 • Аялал жуулчлалын зориулалттай барилга, байгууламж барих, өргөтгөх, жуулчны бааз, амралт сувиллын дэд бүтцийг сайжруулах зориулалтаар хүсэлт гаргасан зээл хүсэгч нь өөрийн эзэмшлийн өмчлөх, эзэмших эрхтэй газартай байх;
 • Аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, 1 ба түүнээс дээш жил ажилласан 5 тооны ажилтантай байх;
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, өр төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Бусад нэмэлт шаардлагууд болон Богд банкны бизнесийн зээлийн холбогдох шаардлагууд багтана.

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл (Богд банкны маягт)
 • Зээл хүсэгчийн баримт бичиг 
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз болон бусад материал/;
 • Бизнесийн орлого нотлох баримтууд
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Санал болгох бүтээгдэхүүн