Eiffel tower
“Дулаан шийдэл” төслөөр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хувийн сууцандаа дулаалга хийлгэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлнэ.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн зориулалт Эрчим хүчний 20%-ийн хэмнэлтийг бий болгох, хүлэмжийн хийн ялгарал, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор “Дулаан шийдэл” төслөөр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хувийн сууцандаа дулаалга хийлгэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлнэ.
Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн дүн 20.0 сая төгрөг хүртэл нэмэлт барьцаа шаардахгүй;  -Зээлийн дүн 20.0 сая төгрөгөөс дээш бол нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл газар болон автомашин барьцаална;   
Зээлийн хэмжээ 50,000,000 төгрөг хүртэл
Хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/ MNT Сарын: 1.9%-2.1%               Жилийн:22.8%-25.2%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT Зээлийн дүнгээс 0.5 % (1 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй байна)
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ Дулаалгын зээл

Тавигдах шаардлага
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх;
 • Дулаалга хийлгэх үл хөдлөх хөрөнгө нь зээл хүсэгчийн эсвэл тухайн өрхийн гишүүний нэр дээр байх; 
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийг 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Дулаалгын зөвлөхийн техникийн үнэлгээний хуудастай байх;
 • Банкнаас тавигдах бусад шаардлага;

Бусад

Доорх салбарууд зөвхөн дулаагын зээл олгоно. Үүнд:

 • Богд цамхаг
 • Их тойруу
 • Улаанхуаран
 • Мишээл 
 • Драгон
 • Хархорин

Санал болгох бүтээгдэхүүн