Eiffel tower
Богд банктай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан цалингийн байгууллагын ажилтны шинэ*, хуучин** автомашин худалдан авах хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготой зээл юм

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ЦАЛИНГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ 75 сая төгрөг хүртэл
Урьчилгаа төлбөр Урьдчилгаа-0 %
Зээлийн хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү /жилээр/ MNT Сарын: 1.9% -2.0%, Жилийн: 22.8% -24.0%
Зээл судалсны шимтгэл /1 удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 2 сая төгрөг хүртэл
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000₮
 • * Үйлдвэрээс нийлүүлэгдсэн 0 км-тэй автомашин
 • ** Гаалийн бичигтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт явж байгаагүй автомашин

 


Тавигдах шаардлага
 • Цалингаа Богд банкны дансаар авдаг, гэрээт байгууллагын үндсэн ажилтан байх 
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй
 • Богд банкны дансаар хамгийн багадаа нэг удаа цалингаа авсан байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан 1 хувь цээж зураг;
 • Цахим үнэмлэх эх хувиар, эсхүл хуулбар
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /ажил олгогч болон нийгмийн даатгалын газраар баталгаажуулсан байх
 • Байгууллагын тодорхойлолт 
 • Худалдан авч буй автомашинтай холбоотой бичиг баримт
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт материал 

Санал болгох бүтээгдэхүүн