Eiffel tower
Харилцагч та Богд банктай хамтран ажилладаг нийлүүлэгч байгууллага, иргэдээс цахилгаан бараа, гар утас, гэр ахуйн тавилгыг хэрэглээний худалдан авалтын зээлээр авах боломжтой.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Урьдчилгаа төлбөр Хугацаа Хүү Шимтгэл ХУРААМЖ
200'000 - 30'000'000 төгрөг хүртэл 10%-30% 30 сар хүртэл Сарын: 1.9%-2.2%                 Жилийн: 22.8%-26.4% 1% дээд хэмжээ 1 сая төгрөг хүртэл 10,000₮

 


Тавигдах шаардлага
  • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
  • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх

Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан 1 хувь цээж зураг
  • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар
  • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн НДДэвтэр, түүний хуулбар
  • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримт бичгүүд
  • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материалууд

Санал болгох бүтээгдэхүүн