Eiffel tower
Байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээг дэмжих бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад зориулна.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 100,000-10,000,000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр -3,000,000 төгрөг хүртэл урьдчилгаа төлбөр 0%                                                   -3,000,001 төгрөгөөс дээш бол урьдчилгаа төлбөр 20%
Хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/  MNT Сарын: 1.9%-2.2%
Жилийн: 22.8%-26.4%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 1сая төгрөг хүртэл
Хураамж MNT 10,000₮
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ НОГООН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Тавигдах шаардлага
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх.
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх.
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх; 
 • Богд банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан нийлүүлэгчээс сонгосон байх; 

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар
 • Бизнесийн болон цалингийн орлого баталгаажуулах баримт;
 • Төлбөрийн нэхэмжлэх эсвэл худалдах худалдан авах гэрээ;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материалууд;   

Зээлээр санхүүжүүлэх бүтээгдэхүүний төрөл
 • Цахилгаан халаагуур
 • Дулаалгын материал
 • Бүх төрлийн унадаг дугуй
 • Цахилгаан скүүтер
 • Цахилгаан мотоцикл
 • Эко ариун цэврийн байгууламж
 • Сайжруулсан зуух
 • Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн

Санал болгох бүтээгдэхүүн