Eiffel tower
Богд банктай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчийн сургалтын төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ХЭМЖЭЭ ВАЛЮТ ХУГАЦАА СУРГУУЛИЙН ТӨЛӨХ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ  ШИМТГЭЛ ХУРААМЖ
500,000-7,000,000 төгрөг хүртэл MNT 12 сар хүртэл Сарын : 1.9%-2.2% Жилийн: 22.8%-26.4% 1% дээд хэмжээ 1сая төгрөг хүртэл 10,000₮
Тухайн сургуультай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу

Тавигдах шаардлага
 • Банктай хамтын ажиллагааны гэрээтэй хувийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн  сурагчийн эцэг эх, төрсөн ах эгч, асран хамгаалагч байх
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 3 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 3 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх

Бүрдүүлэх материал
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл
 • Сургуулийн тодорхойлолт
 • Зээлдэгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын дэвтэр, цалингийн дансны хуулга, байгууллагын цалингийн тодорхойлолт
 • Бизнесийн орлоготой бол орлого тодорхойлох баримт
 • Зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга

Хамтрагч байгууллага


Санал болгох бүтээгдэхүүн