Eiffel tower
Цалингийн болон бизнесийн орлоготой иргэн Эко автомашиныг худалдан авахад зориулан олгодог зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Урьдчилгаа төлбөр Урьдчилгаа-20%/Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0% байж болно/.
Хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/  MNT Сарын: 1.9% - 2.0%
Жилийн: 22.8% - 24.0%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 2 сая төгрөг хүртэл
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000₮
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ЭКО АВТОМАШИН

Тавигдах шаардлага
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх.
  • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх.
  • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх.
  • Зээлийн хүсэлт гаргах үед худалдан авах автомашины насжилт нь 10 жилээс ихгүй байх.
  • Гаалийн бичигтэй Hybrid болон цахилгаан автомашинд хамаарна.  

Бүрдүүлэх материал
  • Бизнесийн болон цалингийн орлого баталгаажуулах баримт  
  • Тээврийн хэрэгслийн гаалийн бичиг
  • Төлбөрийн нэхэмжлэх эсвэл худалдах худалдан авах гэрээ

Санал болгох бүтээгдэхүүн