Eiffel tower
Автомашины зээл нь цалингийн болон бизнесийн орлоготой иргэнд автомашин худалдан авахад зориулан олгодог зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн нөхцөл Шинэ автомашин* Хуучин автомашин**
Зээлийн хэмжээ 200 сая төгрөг хүртэл 80 сая төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр Урьдчилгаа-20-30%,****
ҮХХ барьцаалбал урьдчилгаа-0 %
Урьдчилгаа-20%,
ҮХХ барьцаалбал урьдчилгаа-0 %
Хугацаа 30 сар хүртэл
60 сар хүртэл***
30 сар хүртэл
48 сар хүртэл***
 Зээлийн хүү /жилээр/ MNT Сарын: 1.9% -2.1%
Жилийн: 22.8% -25.2%
Сарын: 1.9% -2.1%
Жилийн: 22.8% -25.2%
Зээл судалсны шимтгэл /1 удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 2 сая хүртэл 1% дээд хэмжээ 2 сая хүртэл
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000₮ 10,000₮
 • * Үйлдвэрээс нийлүүлэгдсэн 0 км-тэй автомашин
 • ** Гаалийн бичигтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт явж байгаагүй автомашин
 • *** Аж ахуйн нэгж 
 • **** Автомашины үйлдвэрлэгчийн төрлөөс хамааруулж урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг тогтооно. Toyoto-20%, Lexus-20%, Nissan-25%, Hyundai-25%, KIA-25%, FORD-30%, Mercedes benz-30%, бусад автомашины урьдчилгаа төлбөр -30% 

Тавигдах шаардлага
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан 1 хувь цээж зураг
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн НДДэвтэр, түүний хуулбар
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримт бичгүүд
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Гэрлэлтийн лавлагаа /ТҮЦ машины лавлагаа байж болно/
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машины лавлагаа байж болно/
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материалууд

Хамтрагч байгууллага

         


Санал болгох бүтээгдэхүүн