Eiffel tower
Богд банкны ПОС машинаар үйлчилгээ үзүүлдэг иргэний санхүүгийн хэрэгцээг түргэн шуурхай хангахад зориулсан зээлийн үйлчилгээ юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 30,000,000 төгрөг хүртэл
Хугацаа 24 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/  MNT Сарын: 2.0%
Жилийн: 24.0%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1.0%
Өргөдлийн хураамж MNT Байхгүй
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ Онлайн ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл 

Тавигдах шаардлага
  • Зээл хүсэгч нь 21-ээс дээш насны Монгол улсын иргэн байх;
  • 3 сараас дээш хугацаанд Богд банкны ПОС ашигласан байх;
  • Бусад банк, ББСБ-д анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Богд банктай цахим үйлчилгээний мастер гэрээ байгуулсан байх;
  • Бусад шаардлага

Бүрдүүлэх материал
  • Бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй.  
  • Богд банкны интернет банк, Богд мобайл апп ашиглан зээлийн хүсэлт гаргана.

Санал болгох бүтээгдэхүүн