Eiffel tower
Иргэдийн гэнэтийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготой, түргэн шуурхай олгогддог зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 1-100 сая төгрөг хүртэл 1-50 сая төгрөг хүртэл
Хугацаа 36 сар хүртэл 12 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/  MNT Сарын: 2.3-2.7%
Жилийн:
27.6%-32.4%
Сарын: 2.3%-2.7%
Жилийн:
27.6%-32.4%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 1сая төгрөг хүртэл 1% дээд хэмжээ 1сая төгрөг хүртэл
Өргөдлийн хураамж/1 удаа/ MNT 20,000 төгрөг 20,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ(Орлого судлах) ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БАРЬЦААЛСАН ХЯЛБАР ЗЭЭЛ(Орлого судлахгүй)

Тавигдах шаардлага
  • Өөрийн эзэмшлийн орон сууцыг зээлийн барьцаанд барьцаалах боломжтой байх
  • Барьцаа хөрөнгийн сүүлийн өмчлөх эрх бэлэглэлийн гэрээгээр шилжээгүй байх
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх

Бүрдүүлэх материал
  • Зээлдэгчийн болон орон сууцны хамтран өмчлөгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, түүхчилсэн лавлагаа
  • Дансны хуулга
  • Зээлийн зарцуулалтын баримт
  • Зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга

Санал болгох бүтээгдэхүүн