Eiffel tower
Иргэдийн гэнэтийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготой, түргэн шуурхай олгогддог зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 1-100 сая төгрөг хүртэл
Хугацаа 36 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/  MNT Сарын: 2.5-2.9%
Жилийн: 30
.0%-34.8%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 1сая төгрөг хүртэл
Өргөдлийн хураамж/1 удаа/ MNT 20,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Тавигдах шаардлага
  • Өөрийн эзэмшлийн орон сууцыг зээлийн барьцаанд барьцаалах боломжтой байх
  • Барьцаа хөрөнгийн сүүлийн өмчлөх эрх бэлэглэлийн гэрээгээр шилжээгүй байх
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх

Бүрдүүлэх материал
  • Зээлдэгчийн болон орон сууцны хамтран өмчлөгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, түүхчилсэн лавлагаа
  • Дансны хуулга
  • Зээлийн зарцуулалтын баримт
  • Зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга

Санал болгох бүтээгдэхүүн