Eiffel tower
Богд банкны картаар цалингаа авдаг, иргэдэд өрхийн хэрэгцээг хангах зориулалтаар хурдан шуурхай, зээлийн таатай нөхцөлөөр шийдвэрлэдэг зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Хэмжээ Валют Хугацаа Зээлийн хүү*  Шимтгэл
Сарын Жилийн
30 сая төгрөг хүртэл MNT 30 сар хүртэл  1.7% - 1.9% 20.4% - 22.8% Зээлийн дүнгийн 1%
30 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар
USD 30 сар хүртэл 1.1% - 1.6% 13.2% - 19.2% Зээлийн дүнгийн 0.5%

Зээлийн бодит хүү*: 21.6% - 23.67%


Тавигдах шаардлага
  • Богд банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр 6 сараас доошгүй хугацаанд ажиллаж буй, нийгмийн даатгалд хамрагдсан, үндсэн ажилтан байх
  • Зээлийн муу түүхгүй байх

Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан 1 хувь цээж зураг;
  • Цахим үнэмлэх эх хувиар, эсхүл хуулбар
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /ажил олгогч болон нийгмийн даатгалын газраар баталгаажуулсан байх
  • Байгууллагын тодорхойлолт 
  • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт материал 

Санал болгох бүтээгдэхүүн