Eiffel tower
Богд банкны картаар цалингаа авдаг, иргэдэд өрхийн хэрэгцээг хангах зориулалтаар хурдан шуурхай, зээлийн таатай нөхцөлөөр шийдвэрлэдэг зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Хэмжээ Валют Хугацаа Зээлийн хүү*  Шимтгэл
Сарын Жилийн
30 сая төгрөг хүртэл MNT 30 сар хүртэл  1.9% - 2.1% 22.8% - 25.2% 1% дээд хэмжээ 1 сая төгрөг хүртэл

 


Тавигдах шаардлага
  • Богд банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр 6 сараас доошгүй хугацаанд ажиллаж буй, нийгмийн даатгалд хамрагдсан, үндсэн ажилтан байх
  • Зээлийн муу түүхгүй байх

Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан 1 хувь цээж зураг;
  • Цахим үнэмлэх эх хувиар, эсхүл хуулбар
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /ажил олгогч болон нийгмийн даатгалын газраар баталгаажуулсан байх
  • Байгууллагын тодорхойлолт 
  • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт материал 

Санал болгох бүтээгдэхүүн