Eiffel tower
Цалингийн болон бизнесийн орлоготой иргэн автомашиныг хурдан шуурхай худалдан авахад зориулан олгодог зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн зориулалт Шинэ*, хуучин**, дугаартай***, ачааны автомашиныг**** санхүүжүүлнэ.
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Зээлийн хэмжээ 100 сая төгрөг хүртэл
Хугацаа 30 сар хүртэл                                                                                                                                                48 сар хүртэл*****
Зээлийн хүү/сарын/  MNT 2.4%-2.8%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1.0%  дээд хэмжээ 1 сая төгрөг хүртэл
Нийлүүлэгчийн шимтгэл MNT 1.0% (Худалдах, худалдан авах гэрээний үнийн дүнгээс)
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ Экспресс автомашины зээл 

*Үйлдвэрээс нийлүүлэгдсэн 200 хүртэл км-тэй автомашин

** Гаалийн бичигтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт явж байгаагүй автомашин

*** Худалдан авах автомашины насжилт нь 15 жил хүртэл, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт явахаар улсын дугаар аваад 4 жил хүртэл хугацаа болсон;

****Худалдан авах автомашины насжилт нь 10 жил хүртэл, дугаартай бол улсын нутаг дэвсгэрт явахаар улсын дугаар аваад  3 жил хүртэл  хугацаа болсон;

*****Бизнесийн зориулалттай үед;


Тавигдах шаардлага
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд Үндсэн ажилтнаар ажилласан байх;
 • Hybrid буюу хосолсон хөдөлгүүртэй автомашины хувьд автомашины насжилт хамаарахгүй;
 • Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар хэвийн ангилалтай үлдэгдэлтэй зээл нь төлбөрийн зөрчилгүй, зээл төлөх хугацаа дуусаагүй байх;

Бүрдүүлэх материал

Цалингийн орлоготой бол:

 • Зээлдэгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Сүүлийн 12 сарын дансны хуулга
 • НДД-ийн хуулбар (лавлагаа)
 • Зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн дансны хуулга
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (Дугаартай)
 • Гаалийн бичиг (Шинэ, хуучин)
 • Худалдагч талын өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн гар өргөдөл

Бизнесийн орлоготой бол:

 • Компаний гэрчилгээ, дүрэм
 • Сүүлийн 12 сарын дансны хуулга
 • Хувь нийлүүлэгчдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн дансны хуулга
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ(Дугаартай)
 • Гаалийн бичиг(Шинэ, хуучин)
 • Худалдагч талын өргөдөл

Санал болгох бүтээгдэхүүн