Eiffel tower
ХАДГАЛАМЖИЙН БАГЦ үйлчилгээг сонгосноор та гэр бүлийнхээ санхүүг ухаалгаар удирдахад тань тусална.

Багцад хамрагдахын тулд та дараах үйлчилгээнд бүртгүүлсэн байх
  • 12 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар төгрөгийн хадгаламжийн данс нээлгэх
  • Гэр бүлийн картын багцын үйлчилгээнд хамрагдах
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэх

Урамшуулалт үйлчилгээ
  • Захиалгат гүйлгээний хураамжаас чөлөөлөгдөх
  • Хадгаламжийн үлдэгдлээс хамааран хүүгээ *0.1%-0.2% хүртэл өсгөх боломжтой.
Хадгаламжийн үлдэгдэл *Урамшууллын хүү /Жил/
50 саяаас-100 сая төгрөг хүртэл +0.1%
100 сая төгрөгөөс дээш +0.2%

Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаадын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн