Eiffel tower

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Бизнэсийн эрхлэгч худалдаа, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай бэлэн ашиглалтанд орсон, төвийн шугамд холбогдсон барилга, барилгын тодорхой хэсэг талбайг худалдан авахад зориулан олгодог зээл юм.

ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ВАЛЮТ   УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР ХУГАЦАА ХҮҮ ШИМТГЭЛ ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
САРЫН ЖИЛИЙН
1.0 тэрбум төгрөг хүртэл Төгрөг         30% 120 сар 1.9% - 2.3% 22.8%- 27.6% 0.4%-1% 10,000₮

Тавигдах шаардлага
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй үлдэгдэлгүй
  • Сүүлийн 2 жил бизнесийн үйл ажиллагаа тогтвортой эрхэлсэн байх
  • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөх эрх сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бэлэглэлийн гэрээгээр шилжээгүй байх
  • Газар эзэмших эрхийн хугацаа зээлийн хугацаанд дуусахгүй байх
  • Бусад шалгуур бизнесийн зээлтэй ижил

Бүрдүүлэх материал
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа
  • Худалдах, худалдан авах гэрээ
  • Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт
  • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад баримтууд
 

Санал болгох бүтээгдэхүүн