Eiffel tower
Богд Банканд хадгаламжтай иргэд болон байгууллага хадгаламжийн хугацаагаа цуцлахгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ түргэн хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээл.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Хадгаламжийн төрөл Дээд хэмжээ Доод хэмжээ Хугацаа /жилээр/ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээл олголтын хураамж/ 1 удаа /
Хугацаатай хадгаламж 0-3 сар (1-90 хоног) хадгаламжийн дүнгийн 95%,  100,000 Хадгаламжийн дуусах хугацаанаас хэтрэхгүй буюу 2 жил хүртэл Хадгаламжийн хүү+6.0% 3,000
3-6 сар (91-180 хоног) хадгаламжийн дүнгийн 90%, 
6-12 сар (181-365 хоног) хадгаламжийн дүнгийн 80%. 
12-18 сар (366-546 хоног) хадгаламжийн дүнгийн 70%. 
18-24 сар (547-730 хоног) хадгаламжийн дүнгийн 65%. 
Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж Хадгаламжийн дүнгийн 80%
Хүүхдийн хадгаламж Хадгаламжийн дүнгийн 80%

 

 


Тавигдах шаардлага
  • Богд банкинд мөнгөн хөрөнгө байршуулсан данс эзэмшигч болон түүний дансыг бүрэн хамтран эзэмших эрхтэй хамтран эзэмшигч Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, хуулийн этгээд байх.

Бүрдүүлэх материал
Иргэн бол Хуулийн этгээд бол
Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт Хадгаламж барьцаалсан зээлийн өргөдлийн маягт
Хадгаламж барьцаалсан зээлийн өргөдлийн маягт Хуулийн этгээдийг төлөөлөх гүйцэтгэх удирдлага буюу эрх бүхий этгээдүүдийн гарын үсэг бүхий зээл хүссэн албан бичиг

Ерөнхий нөхцөл /Мобайл банкаар авах тохиолдолд/

 

Хадгаламжийн төрөл Дээд хэмжээ Доод хэмжээ Хугацаа /жилээр/ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээл олголтын хураамж/ 1 удаа /
Хугацаатай хадгаламж 200 сая төгрөг хүртэл буюу 0-12 сар (1-365 хоног) Хадгаламжийн дүнгийн 80%                         12-18 сар (366-546 хоног) Хадгаламжийн дүнгийн 70%                         18-24 сар (547-730 хоног) Хадгаламжийн дүнгийн 65% 100,000 Хадгаламжийн дуусах хугацаанаас хэтрэхгүй буюу 2 жил хүртэл Хадгаламжийн хүү+6.0% 0
Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж

 Хадгаламжийн дуусах хугацаа нь 2 жилээс хэтрэхгүй

 


Тавигдах шаардлага /Мобайл банкаар авах тохиолдолд/
  • Богд банкинд хугацаатай хадгаламж эзэмшдэг байх
  • Мобайл банкаар авах тохиолдолд салбар дээр хадгаламж барьцаалсан зээлийн мастер гэрээ байгуулсан байх

Санал болгох бүтээгдэхүүн